Ausa spordi leping

Kindel „ei”

Raul Rebane ja Gerd Kanter leppisid oma koostööd alustades kokku dopingusse suhtumise osas ning allkirjastasid aumeeste kokkuleppe. Nad lähtusid sellest, et Raul Rebane hindab kõrgelt ausa spordi põhimõtteid ja eeldab seda ka Gerdilt ning Gerd ei tohi spordis keelatud aineid kasutada ega sellele isegi mõelda.

Praktiline harjutus

Ausa spordi leping

  Sõlmin lepingu sõbra/trennikaaslasegaiseendaga

  Luban/lubame, et teen/teeme sporti puhtalt.

  Luban/lubame, et ei kasuta keelatud aineid ega võtteid.

  Minu nimi

  Minu e-postiaadress

  Sõbra/trennikaaslase nimi

  Sõbra/trennikaaslase e-postiaadress

   

  Mida toob dopingu tarvitamine kaasa lisaks sellele, et sportlane jääb vahele ning saab võistluskeelu?

  Ideoloogia

  Kannatada saab ideoloogia. Doping muudab mängu mõttetuks, sest keegi saab eelise. Niisugusel juhul pole spordil enam mõtet.

  Moraal

  Kannatada saab moraal. Doping muudab inimese moraali, sest võitu ei saavutata ausalt.

  Rahvas

  Kannatada saab rahvas. Vahelejäämisel kaovad kangelased, nende kadumine on rahvale väga valus.

  Inimesed

  Kannatada saavad inimesed. Paljud dopingutarvitajad lihtsalt surevad varem või jäävad raskelt haigeks.

  Allikas: raamat „Kõik on võimalik”, autor Raul Rebane