Miks on mõned ained keelatud?

Kuidas spordis keelatud ained ära tunda? Kas toodetel on peal hoiatav silt? Kas neid müüakse selleks ettenähtud kauplustes või veebikeskkondades?

Spordis keelatud ained on esitatud keelatud ainete ja meetodite nimekirjas, mida haldab WADA (Maailma Dopinguvastane Agentuur). Aine lisatakse nimekirja, kui see vastab kahele kolmest kriteeriumist:

1. tõstab sportlikku sooritusvõimet
2. on ohtlik sportlase tervisele
3. kahjustab spordi vaimu

Mõned nimekirja kantud ained ja meetodid on täielikult keelatud, mõned on keelatud ainult võistluste ajal ja mõned üksikud erandid on keelatud vaid teatud spordialadel (nt alkohol motospordis). Enamasti kehtib aga sama nimekiri nii eri riikide kui eri spordialade jaoks.

Kuna keelatud ainete nimekirja uuendatakse igal aastal, on siin toodud vaid ainete grupid ja nende mõju sportlase tervisele. Täpne nimekiri on saadaval Eesti Antidopingu kodulehel.

Kuigi paljud keelatud ainetest on keeruliste nimedega ja esmapilgul tundmatud, on üllatav, kui sageli võib neid aineid leida näiteks ravimitest. Isegi kui sportlane ei kasuta ravimeid tahtlikult oma sportliku soorituse tõstmiseks, on üsna loomulik, et iga sportlane on mõnikord haige või vigastatud ning peab rohtu võtma. Seda, kas ravim sisaldab spordis keelatud aineid, saab kontrollida Eesti Antidopingu ravimite andmebaasist.

Teine suur ohuallikas on ettevaatamatu toidulisandite tarvitamine, millest saad rohkem lugeda toidulisandite peatükist.

Oluline on märkida, et isegi kui sportlase organismi on tahtmatult sattunud keelatud aineid, tuleb tal ikkagi ise vastutada, ainete sattumist organismi selgitada ja lõpuks ka karistust kanda.