10. Keelatud seotus

10. Keelatud seotus

10. Keelatud seotus
Sel puhul ei tohi sportlased ega teised isikud teha koostööd juhendajate, treenerite ega arstidega, kellele on määratud karistus dopinguvastase reegli rikkumise tõttu. Rikkumise tuvastamiseks teavitatakse sportlast eelnevalt kirjalikult.

Spordin puhtalt!
2015-05-13T19:20:08+03:00
10. Keelatud seotusSel puhul ei tohi sportlased ega teised isikud teha koostööd juhendajate, treenerite ega arstidega, kellele on määratud karistus dopinguvastase reegli rikkumise tõttu. Rikkumise tuvastamiseks teavitatakse sportlast eelnevalt kirjalikult.