10. Kuulamine

10. Kuulamine

10. Toimub kuulamine

A: Karistust ei järgne  ▶  Dopinguvastane organisatsioon kaebab otsuse edasi rahvuslikus kohtusüsteemis või spordiarbitraažikohtusse.
B: Järgneb karistus  ▶  Sportlane kaebab otsuse edasi rahvuslikus kohtusüsteemis või spordiarbitraažikohtusse.

Spordin puhtalt!
2015-05-20T17:49:22+03:00
10. Toimub kuulamineA: Karistust ei järgne  ▶  Dopinguvastane organisatsioon kaebab otsuse edasi rahvuslikus kohtusüsteemis või spordiarbitraažikohtusse.B: Järgneb karistus  ▶  Sportlane kaebab otsuse edasi rahvuslikus kohtusüsteemis või spordiarbitraažikohtusse.